Wzajemna kompatybilność: IHE

Oświadczenia o zgodności z wytycznymi IHE (Integrating the Healthcare Enterprise, integrowanie rozwiązań informatycznych w służbie zdrowia) zawierają opis możliwości produktów w zakresie uczestnictwa w przebiegach pracy nad urządzeniami wielu dostawców odnoszących się do istotnych kwestii dotyczących integrowania danych w opiece zdrowotnej.

Nasi klienci, integratorzy systemów i dostawcy systemów uzupełniających mogą zapoznać się z tymi nieoficjalnymi dokumentami, aby poznać profile przebiegu pracy i rolę danego produktu w ramach tych przebiegów pracy.