Oświadczenia o zgodności produktów do badań stanu kości z wytycznymi IHE

Inicjatywa integrowania rozwiązań informatycznych w służbie zdrowia IHE** (Integrating the Healthcare Enterprise) została podjęta w celu pogłębienia integracji opartej na standardach stosowanych przez różnych dostawców systemów informatycznych wdrażanych w nowoczesnych placówkach zdrowotnych.

enCORE panel clinical image.

W poniższych oświadczeniach o zgodności produktów do badań stanu kości z wytycznymi IHE podano podmioty IHE i odpowiadające im profile integracji IHE wdrożone w poszczególnych wersjach produktów.