Oświadczenia o zgodności obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) z wytycznymi IHE

Inicjatywa integrowania rozwiązań informatycznych w służbie zdrowia IHE** (Integrating the Healthcare Enterprise) została podjęta w celu pogłębienia integracji opartej na standardach stosowanych przez różnych dostawców systemów informatycznych wdrażanych w nowoczesnych placówkach zdrowotnych.

Clinician and patient with Discovery MR750w.

W poniższych oświadczeniach o zgodności obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) z wytycznymi IHE podano podmioty IHE i odpowiadające im profile integracji IHE wdrożone w poszczególnych wersjach produktów.

Oświadczenia o zgodności

Discovery

Optima

Signa