Oświadczenia o zgodności systemów informacji kardiologicznej z wytycznymi IHE

Inicjatywa integrowania rozwiązań informatycznych w służbie zdrowia IHE** (Integrating the Healthcare Enterprise) została podjęta w celu pogłębienia integracji opartej na standardach stosowanych przez różnych dostawców systemów informatycznych wdrażanych w nowoczesnych placówkach zdrowotnych.

Firma GE Healthcare aktywnie działa w ramach IHE, stymulując rozwój efektywnych i łatwych do zintegrowania rozwiązań.

Centricity Cardio Enterprise

W poniższych oświadczeniach o zgodności systemów informacji kardiologicznej z wytycznymi IHE podano podmioty IHE i odpowiadające im profile integracji IHE wdrożone w poszczególnych wersjach produktów.