Oświadczenia o zgodności rozwiązań z dziedziny monitorowania z wytycznymi IHE

Inicjatywa integrowania rozwiązań informatycznych w służbie zdrowia IHE** (Integrating the Healthcare Enterprise) została podjęta w celu pogłębienia integracji opartej na standardach stosowanych przez różnych dostawców systemów informatycznych wdrażanych w nowoczesnych placówkach zdrowotnych.

Firma GE Healthcare aktywnie działa w ramach IHE, stymulując rozwój efektywnych

W poniższych oświadczeniach o zgodności rozwiązań z dziedziny monitorowania z wytycznymi IHE podano podmioty IHE i odpowiadające im profile integracji IHE wdrożone w poszczególnych wersjach produktów.

Oświadczenia o zgodności

Aware Gateway

  • Aware Gateway Version 1.x: Direction # DOC0966432 Rev. 1.0