Oświadczenia o zgodności produktów z dziedziny systemów radiologicznych PACS, mammograficznych i RIS oraz stacji roboczych z wytycznymi IHE

Inicjatywa integrowania rozwiązań informatycznych w służbie zdrowia IHE** (Integrating the Healthcare Enterprise) została podjęta w celu pogłębienia integracji opartej na standardach stosowanych przez różnych dostawców systemów informatycznych wdrażanych w nowoczesnych placówkach zdrowotnych.

Firma GE Healthcare aktywnie działa w ramach IHE, stymulując rozwój efektywnych i łatwych do zintegrowania rozwiązań.

Centricity radiology: clinician and monitors.

W poniższych oświadczeniach o zgodności produktów z dziedziny systemów radiologicznych PACS, RIS, stacji roboczych i mammograficznych stacji roboczych z wytycznymi IHE podano podmioty IHE i odpowiadające im profile integracji IHE wdrożone w poszczególnych wersjach produktów.

Oświadczenia o zgodności