Oświadczenia o zgodności produktów z dziedziny ultrasonografii z wytycznymi IHE

Inicjatywa integrowania rozwiązań informatycznych w służbie zdrowia IHE** (Integrating the Healthcare Enterprise) została podjęta w celu pogłębienia integracji opartej na standardach stosowanych przez różnych dostawców systemów informatycznych wdrażanych w nowoczesnych placówkach zdrowotnych.

Firma GE Healthcare aktywnie działa w ramach IHE, stymulując rozwój efektywnych i łatwych do zintegrowania rozwiązań.

LOGIQ clinician performing stomach ultrasound.

W poniższych oświadczeniach o zgodności produktów z dziedziny ultrasonografii z wytycznymi IHE podano podmioty IHE i odpowiadające im profile integracji IHE wdrożone w poszczególnych wersjach produktów.

Oświadczenia o zgodności