Informacje ogólne

A gdybyś tak mógł…

 • Poprawić wydajność operacyjną?
 • Uzyskać lepszy obraz kosztów operacyjnych?
 • Ulepszyć planowanie inwestycji?

AssetPlus jest systemem dedykowanym pracownikom służby zdrowia, obejmującym całkowitą kontrolę nad zasobami w taki sposób by lepiej służyć ich organizacji.

Poza inwentaryzacją i zarządzaniem, AssetPlus zapewnia odpowiednie dane i analizy pozwalające na zwiększenie wydajności operacyjnej i finansowej.

Wartość dodana dla Ciebie

System AssetPlus może pomóc w osiągnięciu celów w trzech różnych obszarach:

Uzyskanie procesów o najwyższej wydajności:

 • Pomoc w planowaniu procesów, zapewnienie zgodności z planowanymi zadaniami serwisowymi, podniesienie poziomu jakości obsługi klientów ( czas reakcji, czas naprawy)
 • Pomoc w optymalizacji i priorytetyzacji na bazie odpowiedniego zarządzania ryzykiem
 • Całościowe zarządzanie kontaktami serwisowymi
 • Zoptymalizowanie cyklu życia zasobów

Wspomaganie pracy personelu

 • Polepszenie obrazu stanu posiadanych zasobów – czas realnej dostępności, planowanie działania
 • Optymalizacja przypisania odpowiednich zasobów ludzkich niezbędnych do zarządzania posiadanymi zasobami
 • Zarządzanie i planowanie szkoleń dla personelu

Optymalizacja zarządzania kosztami i strategii inwestycyjnej

 • Uzyskanie lepszego obrazu kosztów pracy, serwisowania i posiadania zasobów
 • Pomoc w optymalizacji kosztów nowej strategii w kwestii wydajności pracy, skuteczności pracy serwisu prewencyjnego i naprawczego, szkoleń, zakupów/leasingu/wynajmu, sprzętu własnego i wydzierżawionego oraz zarządzania wypożyczaniem sprzętu
 • Lepsze planowanie inwestycji (czas życia, czas pracy, ryzyka, całkowity koszt użytkowania)

Dlaczego AssetPlus wraz z GE?

 • AssetPlus dedykowany jest pracownikom służby zdrowia i powstawał przy współpracy z nimi.
 • 800 + klientów na całym świecie – w tym 80% z UE.
 • Szybkie wdrożenie i adaptacja oprogramowania
 • Jednolity interfejs z wewnętrzymi systemami IT ( Finanse i rachunkowość, katalog pracowników..) oraz nowymi technologiami takimi jak Building Information Modeling (BIM)

Zamów wersję demonstracyjną

Jeśli jesteś zainteresowany systemem AssetPlus, skontaktuj się z nami i zamów wersję demonstracyjną.