STEMI

Lepsza opieka nad większą liczbą pacjentów.

Każdego roku miliony osób zapada na ostre zespoły wieńcowe (STEMI).
Szybka diagnostyka i sprawne leczenie najwyższej jakości zapewniają najlepsze możliwe rezultaty dla pacjentów.Przekonaj się, w jaki sposób firma GE Healthcare może pomóc w zapewnianiu lepszej opieki większej liczbie pacjentów przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów i maksymalnym wykorzystaniu personelu medycznego.

Emergency

Zarządzaj kosztami i ryzykiem w kardiologii, a jednocześnie zwiększaj produktywność i jakość dzięki rozwiązaniom firmy GE Healthcare.

Informacje ogólne

Oferujemy:

  • Technologie, które umożliwiają lekarzom zdalny dostęp do badań, skracają czas obiegu raportów, co pomaga usprawnić opiekę nad pacjentem i skrócić czas hospitalizacji.

  • Zintegrowane rozwiązania usprawniające przebieg pracy, które umożliwiają szybką realizację płatności za leczenie, ograniczają do minimum błędy wynikające z ręcznego wprowadzania danych, obniżają koszty poszczególnych badań, a także wpływają na efektywniejsze wykonywanie przez personel codziennych zadań.

  • Rozwiązania Innova* z opcją StentViz umożliwiającą łatwiejsze rozpoznanie stentu i niewpływającą na przebieg pracy

  • Technologie zarządzania dawkami są pomocne w optymalizacji efektywności wykorzystania dawki 1.

  • Rozwiązania CVIT usprawniające przebieg pracy na oddziale i zwiększające efektywność sporządzania dokumentacji

    1: W pracy klinicznej efekty zastosowania technik redukcji dawki różnią się w zależności od zadania klinicznego, gabarytów pacjenta, umiejscowienia anatomicznego i praktyki klinicznej. Operator docelowy (np.radiolog interwencyjny), w razie potrzeby przy pomocy fizyka, musi ustalić odpowiednie ustawienia dla każdego konkretnego zadania klinicznego.
    *: Znak towarowy firmy General Electric Company.

Schemat postępowania w przypadku chorób serca

ACS