Ból w klatce piersiowej

Rozwiązania w zakresie obrazowania przy leczeniue bólu w klatce piersiowej.

Ból w klatce piersiowej może być objawem choroby zagrażającej życiu, dlatego kluczowa jest szybka diagnostyka i
leczeniea. Dzięki rozwiązaniom firmy GE Healthcare możesz szybko i właściwie reagować na objawy obserwowane u pacjentów.

Dzięki naszemu wyspecjalizowanemu podejściu do leczenia bólu w klatce piersiowej masz dostęp do kompleksowych strategii, doskonałych technik obrazowania i usprawnionych usług, umożliwiających diagnostykę i leczenie pacjentów — w ciągu kilku uderzeń serca.

Chestpain

Zgodnie z nowymi protokołami bezpiecznej i dokładnej diagnostyki większość świadczeniodawców nie przyjmuje do szpitala każdej osoby uskarżającej się na ból w klatce piersiowej. Praktyka ta jest częścią ogólnej zmiany sposobu postępowania, która przyczyniła się również do tego, że wiele szpitali otworzyło oddziały diagnostyki bólu w klatce piersiowej. Na tych oddziałach, wyposażonych w wysokospecjalistyczny sprzęt przeznaczony do diagnostyki pacjentów odczuwających ból w klatce piersiowej, skraca się do minimum czas oczekiwania na odpowiednie leczenie, a jednocześnie promuje dopasowaną i opłacalną opiekę.

Schemat postępowania w przypadku chorób serca

Caronary Artrery Assessment

Leczenie i monitorowanie

Celem istnienia oddziałów diagnostyki bólu w klatce piersiowej jest usprawnienie świadczenia opieki pacjentom cierpiącym na ból w klatce piersiowej, co skutkuje lepszymi wynikami leczenia i znacznym ograniczeniem kosztów opieki.

  • Na oddziałach diagnostyki bólu w klatce piersiowej stosuje się systemowe podejście w celu optymalizacji leczenia pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi poprzez:

    • Szybką diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami o etiologii niedokrwiennej

    • Wczesne i uzasadnione wypisywanie pacjentów bez objawów niedokrwienia mięśnia sercowego

  • Zlokalizowanie oddziałów diagnostyki bólu w klatce piersiowej w obrębie oddziału ratunkowego lub w jego pobliżu jest efektywne i opłacalne.

  • Utworzenie oddziału diagnostyki bólu w klatce piersiowej w długim okresie poprawia efekty leczenia pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi.

Źródło:
  • Keller T, Post F, Tzikas S, Schneider A, Arnolds S, Scheiba O, Blankenberg S, Munzel T, Genth-Zotz S. Improved outcome in acute coronary syndrome by establishing a chest pain unit. Clin Res Cardiol 2010;99:149-155.
  • (CME/CE) Medpage Today. Stress MRI reduces chest pain costs. Available at http://www.medpagetoday.com/Cardiology/AcuteCoronarySyndrome/27957