Rozwiązania informatyczne w zakresie badań układu krążenia (CVIT)

Łączenie obrazowania układu krążenia z przebiegiem pracy na oddziałach kardiologicznych w celu zapewnienia prostego, kompleksowego DOSTĘPU klinicznego, zwiększonej WYDAJNOŚCI i wyższego POZIOMU opieki.
Centricity Cardio Enterprise: Wiodąca pozycjai firmy GE w zakresie badań układu krążenia i znajomości potrzeb i przebiegu pracy kardiologów zaowocowała stworzeniem najnowszego rozwiązania informatycznego w zakresie badań układu krążenia — Centricity Cardio Enterprise.

CCE

Informacje ogólne

Centricity Cardio Enterprise pomaga w lepszeja opiece kardiologiczneja nad pacjentami dzięki kompleksowemu dostępowi do danych klinicznych, optymalizacji wydajności oraz usprawnieniu cyklu uzyskiwania dochodu.

DOSTĘP: Łatwy i bezpieczny dostęp do pełniejszych danych pacjentów oddziałów sercowo-naczyniowych z niemal każdego miejsca, for pozwalający na szybsze i pewniejsze podejmowanie decyzji klinicznych.

WYDAJNOŚĆ: Wyeliminowanie konieczności czasochłonnego ręcznego wprowadzania danych oraz możliwość dostosowania przebiegu pracy do określonych procedur i potrzeb z zakresu tworzenia dokumentacji i raportowania pozwala zmaksymalizować wydajność oraz ułatwia zachowanie zgodności z przepisami.

DOCHODY: Większa dokładność rozliczeń dotyczących procedur i wyposażenia usprawniająca cykl uzyskiwania dochodu.


¹ - wymagane jest połączenie z Internetem