Diagnostyka kardiologiczna

Firma GE Healthcare zaspokaja potrzeby w zakresie diagnostyki kardiologicznej, oferując bogaty wybór badań i usług.Oferta obejmuje usługę otwartego dostępu dla lekarzy wykonujących rutynowe badania elektrokardiograficzne i próby wysiłkowe, zbiorcze wykonywanie wszystkich usług dla pacjentów ambulatoryjnych, którzy zostali skierowani przez lekarza na badania tego samego dnia, wstępną analizę EKG — łącznie z pacjentami skierowanymi w razie potrzeby na oddział ratunkowy w celu dalszej diagnostyki, testy diagnostyczne przeznaczone do użytku na oddziale chirurgii klatki piersiowej... i wiele więcej.

Diagnostic Cardiology

Wśród rozwiązań w zakresie diagnostyki kardiologicznej oferowanych przez firmę GE Healthcare można znaleźć także propozycje dotyczące zapobiegania chorobom układu krążenia i rehabilitacji pacjentów po przebyciu ostrych zespołów wieńcowych połączonej z badaniami kontrolnymi i programem ćwiczeń, a także rozwiązania umożliwiające zapewnianie opieki w domu (wstaw łącze) w celu rehabilitacji kardiologicznej pacjentów z niewydolnością serca.