Komisje onkologiczne i podejmowanie decyzji klinicznych

Rozwój technologii obrazowania onkologicznego oznacza nie zwiększenie ilości informacji uzyskiwanych przez zespoły wielodyscyplinarne. Rozwiązania firmy GE Healthcare pozwalają za pomocą jednego kliknięcia skonsolidować informacje z różnych źródeł w jeden spójny i łatwo dostępny pakiet, co ułatwia podejmowanie właściwych decyzji klinicznych, ustandaryzowanie sposobu opieki i tworzenie kompletnej bazy danych o pacjentach.

Tumour board

Technologie oferowane przez firmę GE Healthcare pomagają w stworzeniue ściśle współpracującego zespołu i rozwiązują problem niewydajnego przebiegu pracy i niewystarczającej wymiany informacji. A wszystko to za sprawą ustandaryzowanych, łatwych i przyjaznych w obsłudze narzędzi, takich jak np. OncoQuant*, które wspierają podejmowanie decyzji klinicznych.

MD Connect 

Nowatorskie rozwiązanie, które łączy w jednym, zintegrowanym pakiecie aplikację radioterapeutyczną i serwer oraz pozwala na optymalizację przebiegu pracy na oddziale. MD Connect umożliwia lekarzom uzyskanie szybkiego dostępu do pełnego pakietu aplikacji onkologicznych z dowolnego kompatybilnego komputera oraz gwarantuje bezproblemową współpracę między poszczególnymi programami. Więcej informacji...


*Znak towarowy firmy General Electric Company

OncoQuant

Zestaw niezawodnych narzędzi przeznaczonych do rutynowego diagnozowania onkologicznego, obserwacji wyników leczenia oraz zarządzania danymi z badań klinicznych.

Więcej informacji...

System zarządzania informacjami o pacjentach

Archiwizacja
Możliwość utworzenia uniwersalnej, prostej bazy danych klinicznych zawierającej zarchiwizowane obrazy pozyskane różnymi metodami, obszerne zestawy danych, raporty diagnostyczne czy inne informacje kliniczne. Daje to użytkownikom łatwy dostęp do pełnych danych na temat pacjenta.

Zarządzanie procesami
pracy Przydatna pomoc w planowaniu działań. Rozwiązania GE Performance Solutions pomagają w planowaniu strategii, przekształceń działowych i wdrażania technologii usprawniających pracę.