Rak płuc

Skorzystaj z bogatej oferty nowatorskich technologii w walce z rakiem płuc, obejmująca rozwiązania z zakresu wczesnego wykrywania i diagnostyki, planowania i monitorowania terapii

Rozwiązania z zakresu leczenia raka płuc - zapoznaj się z naszą ofertą

Lung cancer

Co roku na świecie zdiagnozowanych zostaje ponad 1,35 miliona przypadków zachorowań na raka płuc, a liczba zgonów spowodowanych tą chorobą przekracza łączną liczbę zgonów na raka okrężnicy, prostaty i piersi. Rak płuc charakteryzuje się wskaźnikiem śmiertelności na poziomie 55% i nazywany jest „cichym zabójcą”, gdyż bardzo często przebiega bezobjawowo do czasu, aż zaatakuje cały organizm.

Jednostka wczesnego wykrywania raka płuc

Firma GE Healthcare pragnie pomóc lekarzom w jak najwcześniejszym wykrywaniu i diagnozowaniu raka płuc poprzez udostępnienie niezawodnych i sprawdzonych rozwiązań.

Nasza oferta:

Volume RAD 
Volume RAD Rozwiązanie to oferuje wieloprzekrojowe obrazy klatki piersiowej z funkcją usunięcia struktur wierzchnich techniką trójwymiarowej tomosyntezy RTG. Ukazane w ten sposób dane objętościowe struktur anatomicznych stanowią przydatne uzupełnienie badania RTG i pozwalają zwiększyć pewność diagnozy poprzez możliwość usunięcia nakładających się na siebie struktur — poprawia to widoczność okolicznych tkanek i daje informacje na temat głębokości struktury zainteresowania.

TK z zastosowaniem niskiej dawki i techniki ASiR
Wirtualne badania kolonograficzne TK stają się coraz powszechniejsze w badaniach przesiewowych raka jelita grubego, przede wszystkim ze względu na ich wysoki stopień zgodności. Zastosowanie niskiej dawki jest niezwykle ważne w przypadku prowadzenia badań przesiewowych zdrowych osób. ASiR (ang. Adaptive Statistical iterative Reconstruction, adaptacyjna statystyczna rekonstrukcja interacyjna) to technika rekonstrukcji obrazu, która w przypadku niektórych badań pozwala na zmniejszenie dawki nawet o 40 procent, zapewniając tę samą jakość obrazu (liczoną jako odchylenie standardowe szumu piksela).W przypadku technologii ASiR możliwe jest także zwiększenie wartości LCD oraz tłumienie szumu na obrazach bez obniżania ich anatomicznej integralności. 1

TK z zastosowaniem bardzo niskiej dawki i techniki VEO
Veo to pierwszy na świecie produkt realizujący rekonstrukcję iteracyjną opartą na modelu. To przełomowe rozwiązanie przyczyni się do zmiany sposobu obrazowania TK, zapewniając wysoką jakość obrazów i dawkę tak niską, że wcześniej była ona nie do pomyślenia. 2

System zarządzania informacjami o pacjentach Firma
GE Healthcare przygotowana jest na rosnące potrzeby służby zdrowia w dziedzinie wysokiej jakości rozwiązań informatycznych, obejmujących zarówno radiologię, anestezjologię, kardiologię, obsługę sal operacyjnych, oddziały intensywnej opieki, jak i inne obszary działalności placówki. Nasze produkty z rodziny Centricity* to solidne fundamenty cyfrowego zarządzania szpitalem. Rozwiązania z rodziny Centricity pozwalają na znaczną redukcję kosztów, optymalizację przebiegu pracy oraz umożliwiają niezwykle szybki dostęp do obrazów i danych pacjentów. Wysoka jakość i skuteczność opieki medycznej to korzyści zarówno dla placówki, jak i jej pacjentów.


*Znaki towarowe firmy General Electric Company
1 W praktyce klinicznej stosowanie technologii ASiR może ograniczyć dawkę przyjmowaną przez pacjenta przy badaniach TK lub zwiększyć wartość LCD, co zależy od zadania klinicznego, gabarytów pacjenta, umiejscowienia anatomicznego i praktyki klinicznej. Należy skonsultować się z radiologiem i fizykiem celem ustalenia odpowiedniej dawki, pozwalającej uzyskać diagnostyczną jakość obrazu w danym zadaniu klinicznym.
2W praktyce klinicznej stosowanie technologii Veo może ograniczyć dawkę przyjmowaną przez pacjenta przy badaniach TK, co zależy od zadania klinicznego, gabarytów pacjenta, umiejscowienia anatomicznego i praktyki klinicznej. Należy skonsultować się z radiologiem i fizykiem celem ustalenia odpowiedniej dawki, pozwalającej uzyskać diagnostyczną jakość obrazu w danym zadaniu klinicznym.