Rozwiązania z zakresu leczenia raka płuc

Skorzystaj z bogatej oferty nowatorskich technologii do walki z rakiem płuc, obejmującą rozwiązania z zakresu wczesnego wykrywania i diagnostyki, planowania i monitorowania terapii

Lung cancer

Wczesne wykrywanie

Zintegrowane rozwiązania pomocne we wczesnym wykrywaniu raka płuc i ratowaniu życia pacjentów.

RTG z techniką Dual Energy Subtraction (Subtrakcja dwuenergetyczna)
Pozwala na niemal równoczesne przeprowadzanie badań klatki piersiowej z zastosowaniem dwóch energii. Technika Dual Energy Subtraction (Subtrakcja dwuenergetyczna) pozwala w ciągu paru sekund wyeliminować wpływ struktur kostnych na widoczność obrazu oraz uzyskać dodatkowe informacje na temat zwapnienia w obszarze klatki piersiowej.

Volume RAD
Rozwiązanie to oferuje wieloprzekrojowe obrazy klatki piersiowej z funkcją usunięcia struktur wierzchnich techniką trójwymiarowej tomosyntezy RTG. Ukazane w ten sposób dane objętościowe struktur anatomicznych stanowią przydatne uzupełnienie badania RTG i pozwalają zwiększyć pewność diagnozy poprzez możliwość usunięcia struktur wierzchnich — poprawia to widoczność okolicznych tkanek i daje informacje na temat głębokości struktury zainteresowania.

TK z zastosowaniem niskiej dawki i techniki ASiR
ASiR (ang. Adaptive Statistical Iterative Reconstruction, adaptacyjna statystyczna rekonstrukcja interacyjna) to technika rekonstrukcji obrazu, która w przypadku niektórych badań pozwala na zmniejszenie dawki nawet o 40 procent, zapewniając tę samą jakość obrazu (liczoną jako odchylenie standardowe szumu piksela).W przypadku technologii ASiR możliwe jest także zwiększenie wartości LCD oraz tłumienie szumu na obrazach bez obniżania ich anatomicznej integralności. 1

TK z zastosowaniem bardzo niskiej dawki i techniki VEO
Veo to pierwszy na świecie produkt realizujący rekonstrukcję iteracyjną opartą na modelu.To przełomowe rozwiązanie przyczyni się do zmiany sposobu obrazowania TK, zapewniając wysoką jakość obrazów i dawkę tak niską, że wcześniej była ona nie do pomyślenia. 2

1 W praktyce klinicznej stosowanie technologii ASiR może ograniczyć dawkę przyjmowaną przez pacjenta przy badaniach TK lub zwiększyć wskaźnik LCD, co zależy od zadania klinicznego, gabarytów pacjenta, umiejscowienia anatomicznego i praktyki klinicznej.Należy skonsultować się z radiologiem i fizykiem celem ustalenia odpowiedniej dawki, pozwalającej uzyskać diagnostyczną jakość obrazu w danym zadaniu klinicznym.

2W praktyce klinicznej stosowanie technologii Veo może ograniczyć dawkę przyjmowaną przez pacjenta przy badaniach TK, co zależy od zadania klinicznego, gabarytów pacjenta, umiejscowienia anatomicznego i praktyki klinicznej. Należy skonsultować się z radiologiem i fizykiem celem ustalenia odpowiedniej dawki, pozwalającej uzyskać diagnostyczną jakość obrazu w danym zadaniu klinicznym.

Rozpoznanie

Szczegółowe obrazy pozwalające na dokładne i trafne rozpoznanie.  Pewność właściwego planu leczenia w terapii pacjentów.


Optima* CT520 - Udoskonalenia wprowadzone z myślą o pacjentach obejmują wyższą jakość obrazu oraz zaawansowane funkcje optymalizacji dawki.Usprawnienia w przebiegu pracy pozwalają na wydajniejsze przeprowadzanie rutynowych czynności. Wśród technologicznych innowacji wprowadzonych w aparacie znajdują się także następujące funkcje: IQ Enhance, wstrzykiwacz Xtream Integrated, VISR, SmartView Fluoro, Optidose, Volara DAS i wiele innych.


Optima CT540 — innowacja (nowoczesna budowa), komunikacja (rozdzielczość i zakres pokrycia), niezawodność (szeroka gama zastosowań klinicznych), skuteczność (interaktywność).


Optima CT660 (wersje S i SE) — jedyna w swoim rodzaju, spersonalizowana opieka nad pacjentem w uniwersalnym i skalowalnym pakiecie dostosowanym do Twoich potrzeb. Poznaj możliwości aparatu Optima* CT660.


Discovery* CT750 HD — pierwszy na świecie tomograf komputerowy wysokiej rozdzielczości gwarantuje najwyższą jakość badań TK i pewność diagnostyczną. Dzięki technologii ustanawiającej nowe standardy w jakości obrazów TK przy zastosowaniu niezwykle niskiej dawki aparat Discovery CT750 HD firmy GE przedstawia nowe sposoby terapii klinicznej, a także zmienia sposób patrzenia na zagadnienia obrazowania diagnostycznego i jakości opieki.

Lung VCAR 
Rozwiązanie to pozwala na automatyczne wykrywanie i wyświetlanie potencjalnych guzków w płucach, umożliwiając także dokonanie ich oceny objętościowej na przestrzeni kilku badań. Dostępne dane pomiarowe obejmują m.in. wartość procentową rozrostu i czas podwojenia objętości. Aplikacja jest w stanie wykryć wszystkie rodzaje guzków, w tym lite, częściowo lite oraz tzw. guzki typu mlecznej szyby (GGO).

Advantage 4D
Aplikacja ta pozwala zarejestrować podczas oddechu pełen zakres ruchu kluczowych zmian chorobowych i struktur wewnętrznych, zapewniając tym samym wyraźniejszy obraz do oceny guzków.

OncoQuant*
OncoQuant jest platformą kompatybilną ze wszystkimi metodami badań, co umożliwia korelowanie i porównywanie danych z obrazów TK, MR, PET/TK i RTG 3D. Automatyzuje przebieg pracy z systemem PACS, ułatwiając porównywanie wyników uzyskanych na przestrzeni czasu, a także skuteczne prowadzenie badań kontrolnych.

Diagnostyka molekularna


* Znaki towarowe firmy General Electric Company

Biopsja analiza i klasyfikacja

Szczegółowe obrazy i pewność diagnostyczna pozwalają zmniejszyć ryzyko przeprowadzania niepotrzebnych biopsji i uzyskiwania wyników fałszywie dodatnich. Stosowanie nowych, wiodących technik i technologii pozwala skuteczniej zaplanować właściwe zabiegi biopsji i lepiej ocenić stan pacjenta, przyczyniając się do ustalenia odpowiedniego planu terapii.

PET/TK  
Dodatkowe informacje gwarantujące dokładne i trafne rozpoznanie oraz klasyfikację. Dostosowane funkcje planowania i monitorowania terapii gwarantujące wysoką jakość opieki nad pacjentem.

Motion Freeze
Rozwiązanie to stanowi kolejny krok w rozwoju obrazowania PET/TK, gdyż pozwala wyeliminować problemy związane z ruchem i umożliwia lekarzom szybką i sprawną ocenę za pomocą zaawansowanych technik rekonstrukcji obrazu. Funkcja Q Freeze ma na celu umieszczenie na jednym, statycznym obrazie danych ilościowych z obrazowania PET/TK 4D z dopasowaniem faz, eliminując tym samym wahania wartości spowodowane ruchem narządów pacjenta.

Smart Step - Smart View
Tryb dotykowy SmartStep firmy GE pozwala szybko i dokładnie przeprowadzać proste procedury.Istnieje także możliwość zarządzania złożonymi przypadkami za pomocą opcji SmartView™ Fluoro — wielowarstwowej fluoroskopii TK czasu rzeczywistego. Przy prędkości 24 klatek na sekundę (3 porty widoku po 8 kl./s) opcja SmartView Fluoro umożliwia szybką akwizycję obrazu w czasie rzeczywistym na potrzeby precyzyjnego manipulowania igłą.

Rezonans magnetyczny z badaniem dyfuzyjnym całego ciała  
Z wykorzystaniem obrazowania zależnego od dyfuzji aplikacja ta pozwala na systematyczne i funkcjonalne podejście do precyzyjnego wykrywania i klasyfikowania guzów.

Rezonans magnetyczny głowy i szyi  
16-kanałowe cewki HNS wysokiej rozdzielczości firmy GE Healthcare składają się z 29 elementów o wysokiej gęstości do stosowania w poszczególnych obszarach anatomicznych i zapewniają niezrównaną jakość uzyskanego obrazu.„Przy każdym badaniu mózgu i kręgosłupa oszczędzamy od 15 do 20 minut na pacjenta, co pozwala nam na
"przebadanie co najmniej jednego dodatkowego pacjenta każdego dnia, w zależności od sytuacji”. Dr Russell N. Low

Monitorowanie leczenia

Dokładna ocena skuteczności różnych sposobów leczenia i terapii dzięki naszym zaawansowanym rozwiązaniom z zakresu ilościowej analizy obrazów PET/TK oraz narzędziu korekcji ruchu - "Q Freeze"

PET/TK
Pozwala na dokładne rozpoznanie i klasyfikację choroby, jak również skuteczne planowanie i monitorowanie terapii, gwarantując wysoką jakość opieki nad pacjentem

Motion Freeze 
Rozwiązanie to stanowi kolejny krok w rozwoju obrazowania PET/TK, gdyż pozwala wyeliminować problemy związane z ruchem i umożliwia lekarzom szybką i sprawną ocenę za pomocą zaawansowanych technik rekonstrukcji obrazu.Funkcja Q Freeze ma na celu umieszczenie na jednym, statycznym obrazie danych ilościowych z obrazowania PET/TK 4D z dopasowaniem faz, eliminując tym samym wahania wartości spowodowane ruchem narządów pacjenta.

PET VCAR™
Oprogramowanie PET VCAR, które uwzględnia teraz także kryteria RECIST i PERCIST, pozwala lekarzom na ilościową ocenę objętości guza w ciągu danego okresu oraz wygenerowanie zapisu RTSS do przeprowadzenia terapii.

Advantage 4D
Dokładna i zintegrowana wizualizacja ruchu wywołanego oddechem z szybką rekonstrukcją obrazu 4D. Rozwiązanie Breathtaking umożliwiające postępowanie w przypadku ruchu oddechowego podczas planowania leczenia.

Advantage Sim MD
Pakiet do przeprowadzania wirtualnych symulacji, który oferuje zestaw aplikacji onkologicznych łatwo dostosowujących się do sposobu pracy użytkownika.

Integrated Registration
Aplikacja umożliwia łatwe porównania trójwymiarowych (3D) obrazów anatomicznych uzyskanych za pomocą tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MRI), pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów (SPECT) oraz danych pokrewnych z systemów Innova. Pozwala ona także na rejestrację i połączenie dwóch zestawów danych objętościowych pozyskanych tą samą lub różnymi metodami akwizycji.

OncoQuant*
OncoQuant jest platformą,która umożliwia korelowanie i porównywanie danych z obrazów TK, MR, PET/TK i RTG 3D. Automatyzuje przebieg pracy z systemem PACS, ułatwiając porównywanie wyników uzyskanych na przestrzeni czasu, a także skuteczne prowadzenie badań kontrolnych.

MD Connect
Nowatorskie rozwiązanie, które łączy w jednym, zintegrowanym pakiecie aplikację radioterapeutyczną i serwer oraz pozwala na optymalizację przebiegu pracy na oddziale radiologii onkologicznej. Pakiet ten umożliwia lekarzom uzyskanie szybkiego dostępu do aplikacji onkologicznych z dowolnego kompatybilnego komputera oraz gwarantuje bezproblemową współpracę między poszczególnymi programami.


* Znaki towarowe firmy General Electric Company

System zarządzania informacjami o pacjentach

Firma GE Healthcare przygotowana jest na rosnące potrzeby służby zdrowia w dziedzinie wysokiej jakości rozwiązań informatycznych, obejmujących zarówno radiologię, anestezjologię, kardiologię, obsługę sal operacyjnych, oddziały intensywnej opieki, jak i inne obszary działalności placówki. Nasze produkty z rodziny Centricity* to solidne fundamenty cyfrowego zarządzania szpitalem. Rozwiązania z rodziny Centricity pomagają zredukować koszty i zoptymalizować przebieg pracy, a także umożliwiają niezwykle szybki dostęp do obrazów i danych pacjentów. Wysoka jakość i skuteczność opieki medycznej to korzyści zarówno dla placówki, jak i jej pacjentów.

Archiwizacja
Możliwość prostego utworzenia uniwersalnej bazy danych klinicznych zawierającej zarchiwizowane obrazy pozyskane różnymi metodami, obszerne zestawy danych, raporty diagnostyczne czy inne informacje kliniczne. Daje to użytkownikom łatwy dostęp do pełnych danych na temat pacjenta.

Zarządzanie przebiegiem pracy
Przydatna pomoc w planowaniu działań. Rozwiązania GE Performance Solutions pomagają w planowaniu najpilniejszych strategii wydajnościowych, przekształceń działowych i wdrażania technologii usprawniających pracę.


* Znaki towarowe firmy General Electric Company