Plan dla kompleksowego centrum onkologii

Kompleksowe centrum onkologii to wysoki poziom opieki, redukcja kosztów i szybki dostęp do usług medycznych.
W ramach jednej, placówki oferować można całą niezbędną technologię i doświadczenie do obsługi wszystkich etapów opieki medycznej — od badań przesiewowych i diagnozy po monitorowanie terapii. Firma GE Healthcare pragnie być Panstwa partnerem w nastepujących etapach.

Kompleksowe centrum onkologii to nie tylko ułatwienie dla pacjentów i ich bliskich, ale także pomoc dla personelu tworzącego zespoły wielodyscyplinarne wspólnie walczące z postępem choroby.

Plan architektoniczny

Plan architektoniczny
Centrum onkologii powinno być zaplanowane z myślą o efektywności, organizacji, a także wysokim poziomie opieki i satysfakcji pacjentów. Firma GE Healthcare oferuje optymalne plany pomieszczeń dla trzech różnych typów centrów onkologii. Mogą być one dodatkowo modyfikowane w celu dostosowania do konkretnych potrzeb projektowych.

Rozwiązania finansowe

Firma GE Healthcare, w oparciu o swój globalny zasięg, oferuje odpowiednio dostosowane rozwiązania, pozwalające sfinansować wszelkie potrzebne projekty placówki.

Typy centrów i wymagane zasoby

Zdajemy sobie sprawę, że każdy projekt jest inny i w związku z tym staramy się brać pod uwagę każdy aspekt i sytuację danej placówki. Opracowaliśmy trzy różne typy centrów onkologii, gwarantujące dostęp do najnowocześniejszej technologii i wiedzy klinicznej: Są to centra kierujące, regionalne i narodowe. Rozwiązania te uwzględniają optymalną ilość zasobów potrzebnych do zarządzania daną placówką, tym samym realizując wizję programu GE healthymagination — mającego na celu zapewnienie efektywnej i przystępnej opieki medycznej wysokiej jakości.

System zarządzania informacjami o pacjentach

Archiwizacja
Możliwość prostego utworzenia uniwersalnej bazy danych klinicznych zawierającej zarchiwizowane obrazy pozyskane różnymi metodami, obszerne zestawy danych, raporty diagnostyczne czy inne informacje kliniczne. Daje to użytkownikom łatwy dostęp do pełnych danych na temat pacjenta.

Zarządzanie przebiegiem pracy

Przydatna pomoc w planowaniu działań. Rozwiązania GE Performance Solutions pomagają w planowaniu najpilniejszych strategii wydajnościowych, przekształceń działowych i wdrażania technologii usprawniających pracę.