Radioterapia

Każdy pacjent jest inny, tak jak różne są przypadki raka. Dlatego też zespoły wielodyscyplinarne potrzebują czasu na opracowanie odpowiedniej, kompleksowej terapii dającej jak najlepsze rezultaty i zapewnienie opieki dostosowanej do każdego pacjenta. Nasz pakiet urządzeń obrazujących wieloma metodami oraz zestaw zaawansowanych narzędzi do wizualizacji pozwala na pełne wykorzystanie najnowocześniejszych technik planowania radioterapii i powiązanie ich z innymi aspektami opieki onkologicznej.

radiation oncology

W firmie GE Healthcare zdajemy sobie sprawę, jakie trudności sprawia odpowiednie dopasowanie i skuteczne zaplanowanie radioterapii dającej najlepsze rezultaty u pacjenta. Razem możemy je przezwyciężyć.

Symulacja i lokalizacja

Możliwości:

 • Produkty firmy GE Healthcare to kolejny krok na drodze do wyeliminowania błędów związanych z niewłaściwą dawką i gwarancja dokładnej lokalizacji objętości do naświetlenia.

 • Najnowocześniejsze osiągnięcia z dziedziny symulacji i lokalizacji zawarte zostały w narzędziach takich jak Advantage Sim MD — zapewniających zarówno wysoką wydajność, jak i dokładność.

Oferta:

Tomografy Discovery* i Optima*: Oferowana przez nas seria tomografów o szerokim otworze gantry wychodzi na przeciw wszelkim potrzebom onkologicznym dotyczącym dokładności, wydajności, wizualizacji oraz skomplikowanych metod pozycjonowania pacjenta. Te nowoczesne systemy TK opracowane zostały specjalnie z uwzględnieniem procesu planowania radioterapii.

TK z zastosowaniem niskiej dawki i techniki ASiR*: Nowe wieloprzekrojowe symulatory TK o szerokim otworze gantry umozliwia ją precyzyjne konturowanie przy użyciu rozwiązań technologicznych firmy GE. Jednym z takich rozwiązań jest technika ASiR (ang. Adaptive Statistical Iterative Reconstruction, adaptacyjna statystyczna rekonstrukcja iteracyjna), która zapewnia lepszą wykrywalność przy niskim kontraście — jeden z kluczowych czynników w uzyskiwaniu dokładnych konturów.

Advantage 4D: Najnowocześniejsze osiągnięcia w dziedzinie bramkowania oddechowego 4D z funkcjami bramkowania prospektywnego i retrospektywnego pozwalają zautomatyzować pracę w środowisku 4D na konsoli TK.

MRI GEM i elastyczne cewki: Pakiet zewnętrznych cewek obejmujących ciało pacjenta został opracowany specjalnie w celu optymalizacji położenia poszczególnych elementów cewki względem układu anatomicznego i obrazowanego obszaru. Wbudowana cewka tylna, elastyczna i lekka cewka przednia oraz zestaw elastycznych cewek mózgowych pozwalają zapewnić wysoką jakość obrazu w badaniach mózgu i całego ciała, także w obecności termoplastycznych urządzeń pozycjonujących.

PET/TK: Systemy PET/TK oraz aplikacje programowe z rodziny Discovery* i Optima* firmy GE dostarczają wielu dodatkowych informacji diagnostycznych i stanowią niezwykle przydatne narzędzia do precyzyjnego planowania radioterapii.

PET VCAR: Oprogramowanie uwzględnia teraz także kryteria RECIST i PERCIST, a także pozwala lekarzom na ilościową ocenę objętości guza na przestrzeni czasu oraz wygenerowanie zapisu RTSS do przeprowadzenia terapii.

Motion Freeze:Rozwiązanie to stanowi kolejny krok w rozwoju obrazowania PET/TK, gdyż pozwala wyeliminować problemy związane z ruchem i umożliwia lekarzom szybką i sprawną ocenę ruchu za pomocą zaawansowanych technik rekonstrukcji obrazu.


* Znaki towarowe firmy General Electric Company

Planowanie i przeprowadzanie radioterapii

Możliwości:

 • Trój- i czterowymiarowe skany ułatwiające odróżnienie zmian chorobowych od przyległych, zdrowych struktur.

 • Nowe technologie, które zrewolucjonizowały sposoby planowania radioterapii.

 • Dostęp do najnowocześniejszych technik obrazowania, w tym do naszych tomografów PET/TK, umożliwiających połączenie na jednym obrazie danych czynnościowych, metabolicznych i anatomicznych, gwarantujących dokładność oraz dodatkowy kontekst.

 • Przeprowadzenie poprawnej i precyzyjnej radioterapii to jedno z najdelikatniejszych i najtrudniejszych procedur w służbie zdrowia — nasza nowatorska technologia to nieoceniona pomoc przy planowaniu tego typu zabiegów w walce z rakiem.

 • Nowe oprogramowanie i zautomatyzowane metody przeprowadzania naświetlania to gwarancja właściwej i dokładnej terapii.

Przebieg pracy na oddziałach radioterapii

Możliwości:

 • Usprawnienie przebiegu pracy pozwalające na efektywniejsze zarządzanie lekarzami, dozymetrystami czy innymi kluczowymi członkami personelu, nawet przy brakach kadrowych.

 • Łatwiejsza obsługa różnych metod przeprowadzania badań.

 • Sprawny przebieg pracy i ułatwione procedury dodatkowego planowania przy przeprowadzaniu skomplikowanego leczenia.

 • Proces opieki nad pacjentem lepiej dostosowany do potrzeb radioterapii.

Oferta:

MD Connect: Nowatorskie rozwiązanie, które łączy w jednym, zintegrowanym pakiecie aplikację radioterapeutyczną i serwer oraz pozwala na optymalizację przebiegu pracy na oddziale radiologii onkologicznej. Pakiet ten umożliwia lekarzom uzyskanie szybkiego dostępu do aplikacji onkologicznych z dowolnego kompatybilnego komputera oraz gwarantuje bezproblemową współpracę między poszczególnymi programami.

OncoQuant*: OncoQuant jest platformą która umożliwia korelowanie i porównywanie danych z obrazów TK, MR, PET/TK i RTG 3D. Automatyzuje przebieg pracy z systemem PACS, ułatwiając porównywanie wyników uzyskanych na przestrzeni czasu, a także skuteczne prowadzenie badań kontrolnych.

PET VCAR: Oprogramowanie uwzględnia teraz także kryteria RECIST i PERCIST, a także pozwala lekarzom na ilościową ocenę objętości guza na przestrzeni czasu oraz wygenerowanie zapisu RTSS do przeprowadzenia terapii.

Lung VCAR: Rozwiązanie to pozwala na automatyczne wykrywanie i wyświetlanie potencjalnych guzków w płucach, umożliwiając także dokonanie ich oceny objętościowej na przestrzeni kilku badań kontrolnych. Dostępne dane pomiarowe obejmują m.in. wartość procentową rozrostu i czas podwojenia objętości. Aplikacja jest w stanie wykryć wszystkie rodzaje guzków, w tym lite, częściowo lite oraz tzw. guzki typu mlecznej szyby (GGO).

Colon VCAR: Szybkość, łatwość i uniwersalność.
Oprogramowanie do obrazowania Colon VCAR EC oferuje rozwiązanie z zakresu procedur odczytu, umożliwiające wykrywanie zmian w jelicie grubym i ich elektroniczne, symulowane usuwanie.

AdvantageSim MD: Pakiet do przeprowadzania wirtualnych symulacji, który oferuje zestaw aplikacji onkologicznych łatwo dostosowujących się do sposobu pracy użytkownika.

Advantage 4D: Dokładna i zintegrowana wizualizacja ruchu wywołanego oddechem z szybką rekonstrukcją obrazu 4D. Rozwiązanie Breathtaking umożliwiające postępowanie w przypadku ruchu oddechowego podczas planowania leczenia.

Integrated registration: Aplikacja Integrated Registration umożliwia łatwe porównania trójwymiarowych (3D) obrazów anatomicznych uzyskanych za pomocą tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MRI), pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów (SPECT) oraz danych pokrewnych z systemów Innova. Pozwala ona także na rejestrację i połączenie dwóch zestawów danych objętościowych pozyskanych tą samą lub różnymi metodami akwizycji.


* Znaki towarowe firmy General Electric Company

Zarządzanie danymi

Oferta:

Archiwizacja
Możliwość prostego utworzenia uniwersalnej bazy danych klinicznych zawierającej obrazy pozyskane różnymi metodami, obszerne zestawy danych, raporty diagnostyczne czy inne informacje kliniczne. Daje to użytkownikom łatwy dostęp do pełnych danych na temat pacjenta.

Zarządzanie przebiegiem pracy
Przydatna pomoc w planowaniu działań. Rozwiązania GE Performance Solutions pomagają w planowaniu najpilniejszych strategii wydajnościowych, przekształceń działowych i wdrażania technologii usprawniających pracę.