Rak jelita grubego

Kompleksowe rozwiązanie mające na celu wspomóc lekarzy i pacjentów w walce z rakiem jelita grubego. Nasze rozwiązanie z zakresu terapii raka jelita grubego zawiera niezbędne narzędzia do skutecznego zarządzania procesem opieki nad pacjentem.

colorectal


Badania przesiewowes

Colon VCAR
Nasze rozwiązaniae dla sprawnego przebiegu pracy klinicznej:
•Zsynchronizowane, dostosowywane przez użytkownika funkcje zapewniające krótszy czas odczytu danych, funkcja automatycznego rozwarstwienia, automatyczna i szybka segmentacja oraz śledzenie linii środkowej z obsługą znaczników zapewniająca łatwość obsługi
•Precyzyjne narzędzia do pomiaru i śledzenia struktur anatomicznych i podejrzanych zmian patologicznych
•Automatyczne wykrywanie potencjalnych zmian
•Kompatybilność z systemem przygotowywania znaczników

TK z zastosowaniem niskiej dawki i techniki ASiR
Wirtualne badania kolonograficzne TK stają się coraz powszechniejsze jako alternatywa dla konwencjonalnej kolonoskopii.  Wiele osób preferuje mniej inwazyjne badanie TK. Zastosowanie niskiej dawki jest niezwykle ważne w przypadku tych badań, które mogą zostać przepisane pacjentowi kilka razy w ciągu życia.

TK z zastosowaniem bardzo niskiej dawki i techniki VEO
Veo to pierwszy na świecie produkt realizujący rekonstrukcję iteracyjną opartą na modelu.To przełomowe rozwiązanie przyczyni się do zmiany sposobu obrazowania TK, zapewniając wysoką jakość obrazów i dawkę tak niską, że wcześniej była ona nie do pomyślenia. 1

1 W praktyce klinicznej stosowanie technologii Veo może ograniczyć dawkę przyjmowaną przez pacjenta przy badaniach TK, co zależy od zadania klinicznego, gabarytów pacjenta, umiejscowienia anatomicznego i praktyki klinicznej. Należy skonsultować się z radiologiem i fizykiem celem ustalenia odpowiedniej dawki, pozwalającej uzyskać diagnostyczną jakość obrazu w danym zadaniu klinicznym.

Rozpoznanie i klasyfikacja

Colon VCAR
Nasze rozwiązanie dla sprawnego przebiegu pracy klinicznej:
•Zsynchronizowane, dostosowywane przez użytkownika funkcje zapewniające krótszy czas odczytu danych, funkcja automatycznego rozwarstwienia, automatyczna i szybka segmentacja oraz śledzenie linii środkowej z obsługą znaczników zapewniająca łatwość obsługi
•Precyzyjne narzędzia do pomiaru i śledzenia struktur anatomicznych i podejrzanych zmian patologicznych
•Automatyczne wykrywanie potencjalnych zmian
•Kompatybilność z systemem przygotowywania znaczników

PET/TK
Dodatkowe informacje gwarantujące dokładne i trafne rozpoznanie oraz klasyfikację. Dostosowane funkcje planowania i monitorowania terapii gwarantujące wysoką jakość opieki nad pacjentem.

Rezonans magnetyczny
Za pomocą obrazowania zależnego od dyfuzji możliwe jest systematyczne i funkcjonalne podejście do precyzyjnego wykrywania i właściwego klasyfikowania guzów.

Diagnostyka molekularna

Planowanie i leczenie

Discovery* i Optima* CT
Udoskonalenia wprowadzone z myślą o pacjentach obejmują wyższą jakość obrazu oraz zaawansowane funkcje optymalizacji dawki.Usprawnienia w przebiegu pracy pozwalają na wydajniejsze przeprowadzanie rutynowych czynności.Wśród technologicznych innowacji wprowadzonych w aparatach znajdują się także następujące funkcje: IQ Enhance, wstrzykiwacz Xtream Integrated, VISR, SmartView Fluoro, Optidose, Volara DAS i wiele innych.

Kamera RPM i lasery do symulacji TK
Firma GE Healthcare oferuje szeroki wachlarz laserowych systemów pozycjonowania LAP w wielu różnych konfiguracjach i z wieloma dostępnymi kolorami światła. W odróżnieniu od ręcznych metod pozycjonowania laserowe systemy używane do symulacji TK pozwalają na precyzyjne ułożenie ciała pacjenta przy radioterapii, także przy kolejnych zabiegach.

PET/ TK
"PET z zastosowaniem fludeoksyglukozy (FDG) uznano za dokładne narzędzie w monitorowaniu żywotności raka. Obecnie istnieją dowody naukowe na to, że w przypadku wielu guzów technika PET jest przydatna w diagnozowaniu, klasyfikacji, wykrywaniu nawrotów, reklasyfikacji i badaniach kontrolnych" Wytyczne EANM-ESTRO

Advantage 4D
Bardziej dokładna i zintegrowana wizualizacja ruchu wywołanego oddechem z szybką rekonstrukcją obrazu 4D. Rozwiązanie Breathtaking umożliwiające postępowanie w przypadku ruchu oddechowego podczas planowania leczenia.

Advantage Sim MD
Pakiet do przeprowadzania wirtualnych symulacji, który oferuje zestaw aplikacji onkologicznych łatwo dostosowujących się do sposobu pracy użytkownika.

Integrated registration
Aplikacja Integrated Registration umożliwia łatwe porównania trójwymiarowych (3D) obrazów anatomicznych uzyskanych za pomocą tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MRI), pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów (SPECT) oraz danych pokrewnych z systemów Innova.
Pozwala ona także na rejestrację i połączenie dwóch zestawów danych objętościowych pozyskanych tą samą lub różnymi metodami akwizycji.

MD Connect
Nowatorskie rozwiązanie, które łączy w jednym, zintegrowanym pakiecie aplikację radioterapeutyczną i serwer oraz pozwala na optymalizację przebiegu pracy na oddziale radiologii onkologicznej. Pakiet ten umożliwia lekarzom uzyskanie szybkiego dostępu do aplikacji onkologicznych z dowolnego kompatybilnego komputera oraz zapewnia bezproblemową współpracę między poszczególnymi programami.


* Znaki towarowe firmy General Electric Company

Monitorowanie leczenia

PET/TK  
Dodatkowe informacje dla rafnego rozpoznaniae oraz klasyfikacjię. Dostosowane funkcje planowania i monitorowania terapii gwarantujące wysoką jakość opieki nad pacjentem.

PET VCAR™
Rozwiązanie to zapewnia zautomatyzowany i interaktywny dostęp do cennych informacji ilościowych oraz pozwala zarządzać dużą ilością danych na temat badań i pacjentów. Pozwala on lekarzom na wygodny codzienny odczyt informacji o stanie pacjentów i administrowanie nimi.

Colon VCAR
Nasze rozwiązanie dla sprawnego przebiegu pracy klinicznej:
•Zsynchronizowane, dostosowywane przez użytkownika funkcje zapewniające krótszy czas odczytu danych, funkcja automatycznego rozwarstwienia, automatyczna i szybka segmentacja oraz śledzenie linii środkowej z obsługą znaczników zapewniająca łatwość obsługi
•Precyzyjne narzędzia do pomiaru i śledzenia struktur anatomicznych i podejrzanych zmian patologicznych
•Automatyczne wykrywanie potencjalnych zmian
•Kompatybilność z systemem przygotowywania znaczników

OncoQuant*
OncoQuant jest platformą, która umożliwia korelowanie i porównywanie danych z obrazów TK, MR, PET/TK i RTG 3D. Automatyzuje przebieg pracy z systemem PACS, ułatwiając porównywanie wyników uzyskanych na przestrzeni czasu, a także skuteczne prowadzenie badań kontrolnych.


* Znaki towarowe firmy General Electric Company

Zarządzanie danymi

Archiwizacja
Możliwość prostego utworzenia uniwersalnej bazy danych klinicznych zawierającej zarchiwizowane obrazy pozyskane różnymi metodami, obszerne zestawy danych, raporty diagnostyczne czy inne informacje kliniczne.
Daje to użytkownikom łatwy dostęp do pełnych danych na temat pacjenta.

Zarządzanie przebiegiem pracy
Przydatna pomoc w planowaniu działań.Rozwiązania GE Performance Solutions pomagają w planowaniu najpilniejszych strategii wydajnościowych, przekształceń działowych i wdrażania technologii usprawniających pracę.