Rak piersi

Firma GE Healthcare Twoim partnerem w walce przeciwko rakowi piersi.
Przedstawiamy najnowocześniejsze osiągnięcia technologiczne wspomagające cały proces opieki nad pacjentkami — od badań przesiewowych po monitorowaniea terapii.Nasze doświadczenie i światowej klasy nowatorskie produkty pozwalają odpowiedzieć na medyczne potrzeby pacjentek.

Rozwiązania z zakresu terapii raka piersi — zapoznaj się z naszą ofertą

breast cancer

Firma GE Healthcare przeznaczyła 6 miliardów dolarów na fundusz healthymagination — program dla służby zdrowia opracowany w celu redukcji kosztów usług medycznych, ułatwienia do nich dostępu oraz ogólnej poprawy poziomu opieki. Jednym z głównych celów programu healthymagination jest udzielanie pomocy lekarzom przy ochronie życia pacjentek dotkniętych rakiem piersi.

Centrum kompleksowych usług z zakresu leczenia raka piersi

Strategia centrum kompleksowych usług z zakresu leczenia raka piersi zapewnia następujące korzyści: 

- Racjonalizacja opieki onkologicznej dzięki oferowaniu usług w jednej placówce w celu zwiększenia skuteczności leczenia i zacieśnienia współpracy między członkami zespołów wielodyscyplinarnych.

- Zmniejszenie niepokoju u pacjentek poprzez szybsze udzielanie odpowiedzi na temat ich stanu zdrowia.

- Poprawa efektywności opieki poprzez skrócenie czasu pomiędzy badaniami przesiewowymi a początkiem terapii.

Centrum kompleksowych usług z zakresu leczenia raka piersi realizuje także założenia programu healthymagination, gdyż pozwala zwiększyć efektywność placówki i tym samym poprawić jakość opieki.

Rozwiązania GE Healthcare dla centrum kompleksowych usług z zakresu leczenia raka piersi:


Technologia tomosyntezy piersi (cyfrowa tomosynteza piersi) firmy GE Technika obrazowania trójwymiarowego (3D) z krótkim skanowaniem ściśniętej piersi niskodawkową wiązką RTG. Taka technika obrazowania ma na celu rozdzielenie tkanek i ograniczenie nakładania się struktur, co zwiększa wykrywalność zmian chorobowych w piersi.

SenoBright* (mammografia spektralna ze wzmocnieniem kontrastowym)

System SenoBright oparty jest na nowej technologii mammografii spektralnej ze wzmocnieniem kontrastowym (CESM**) firmy GE i oferuje obrazy powstałe z połączenia techniki cyfrowej mammografii z dożylnym podaniem jodu jako środka kontrastowego. W badaniu tym generuje się po dwa obrazy dla obydwu piersi — jeden ukazujący budowę tkanki, tak jak na zwykłym obrazie mammograficznym, a drugi stanowiący widok środka kontrastowego, pomocny radiologom przy ustalaniu miejsca znanej lub podejrzewanej zmiany chorobowej.

Senographe* Essential Interventional (stereotaksja)

Nasze elastyczne rozwiązanie stanowiące połączenie systemu mammograficznego i biopsyjnego.


System zarządzania informacjami o pacjentach
Firma GE Healthcare przygotowana jest na rosnące potrzeby służby zdrowia w dziedzinie wysokiej jakości rozwiązań informatycznych, obejmujących zarówno radiologię, anestezjologię, kardiologię, obsługę sal operacyjnych, oddziały intensywnej opieki, jak i inne obszary działalności placówki. Nasze produkty z rodziny Centricity* to solidne fundamenty cyfrowego zarządzania szpitalem. Rozwiązania z rodziny Centricity pozwalają na znaczną redukcję kosztów, optymalizację przebiegu pracy oraz umożliwiają niezwykle szybki dostęp do obrazów i danych pacjentów. Wysoka jakość i skuteczność opieki medycznej to korzyści zarówno dla placówki, jak i jej pacjentów.


* Znaki towarowe firmy General Electric Company

Program badań przesiewowych w kierunku raka piersi

Dzięki skutecznemu programowi badań przesiewowych lekarze są w stanie wykryć chorobę we wczesnym etapie, a także zdobyć wszelkie niezbędne informacje pozwalające na efektywne jej zwalczenie.

Firma GE oferuje pomoc w zakresie tworzenia infrastruktury, szkolenia personelu, przeprowadzania akcji społecznych czy udzielania wszelkich informacji niezbędnych do opracowania skutecznego programu badań przesiewowych.

W skład oferowanych przez nas rozwiązań wchodzą:

Centrum pomocy telefonicznej: Przyjazny system obsługi pacjentów, służący także jako centralna baza danych.

System zarządzania etapami opieki: System pozwalający opracować właściwy proces opieki zarządzany przez odpowiednie osoby i służący do osiągnięcia konkretnych celów z wykorzystaniem posiadanych zasobów klinicznych i medycznych.

Pomoc przy powoływaniu mobilnych jednostek medycznych:Pomoc w określaniu potrzeb sprzętowych i infrastrukturalnych podczas rozwijania oddziałów leczenia raka piersi (dokonywanie wyboru pomiędzy jednostkami mobilnymi a stacjonarnymi)

Akcje społeczne: Opracowywanie odpowiednich kampanii, mających na celu zwiększenie świadomości wszystkich warstw społecznych, a także pomoc w nakreśleniu profilu właściwego ambasadora akcji.

Szkolenia medyczne: Ocena poziomu wiedzy na temat badań przesiewowych raka piersi i opracowanie klinicznych i technicznych kursów szkoleniowych na potrzeby całego programu edukacyjnego.

Optymalizacja personelu: Udzielanie zewnętrznego wsparcia i udostępnianie zasobów przy współpracy z partnerami na całym świecie.

System zarządzania informacjami o pacjentach: 
Firma GE Healthcare przygotowana jest na rosnące potrzeby służby zdrowia w dziedzinie wysokiej jakości rozwiązań informatycznych, obejmujących zarówno radiologię, anestezjologię, kardiologię, obsługę sal operacyjnych, oddziały intensywnej opieki, jak i inne obszary działalności placówki. Nasze produkty z rodziny Centricity to solidne fundamenty cyfrowego zarządzania szpitalem. Rozwiązania z rodziny Centricity pozwalają na znaczną redukcję kosztów, optymalizację przebiegu pracy oraz umożliwiają niezwykle szybki dostęp do obrazów i danych pacjentów. Wysoka jakość i skuteczność opieki medycznej to korzyści zarówno dla placówki, jak i jej pacjentów.

Screening program