Rozwiązania z zakresu leczenia raka piersi

- Lepsza współpraca między członkami zespołów wielodyscyplinarnych.
- Większa pewność właściwej opieki nad pacjentkami i satysfakcjai z leczenia.
- Zaawansowane i nowatorskie produkty dla optymalizacjię pracy klinicznej na każdym etapie opieki nad pacjentkami.

breast cancer

Badania przesiewowe


Technologia tomosyntezy piersi (cyfrowa tomosynteza piersi) firmy GETechnika obrazowania trójwymiarowego (3D) z krótkim skanowaniem ściśniętej piersi niskodawkową wiązką RTG. Taka technika obrazowania ma na celu rozdzielenie tkanek i ograniczenie nakładania się struktur, co zwiększa wykrywalność zmian chorobowych w piersi.


Senographe* Care (mammografia cyfrowa)Przedstawiamy system mammografii cyfrowej Senographe Care. Produkty do cyfrowej mammografii z rodziny Senographe firmy GE Healthcare oferują wiele zastosowań: od procedur skriningowych, poprzez diagnostyczne aż do interwencyjnych. Cyfrowe rozwiązania firmy GE Healthcare to przede wszystkim niezawodność, płynny przebieg pracy i stabilny detektor.

Senographe Essential (mammografia cyfrowa)
Pełnopolowy system cyfrowy Senographe Essential obejmuje wszystko, co potrzebne do uzyskiwania mammogramów wysokiej jakości. Jest to flagowy produkt mammograficzny firmy GE, który pozwala wykonywać szeroką gamę procedur dotyczących piersi — od stacjonarnych badań przesiewowych, przez diagnostykę, interwencje, po mobilne badania przesiewowe.


SenoBright* (mammografia spektralna ze wzmocnieniem kontrastowym)System SenoBright oparty jest na nowej technologii mammografii spektralnej ze wzmocnieniem kontrastowym (CESM**) firmy GE i oferuje obrazy powstałe z połączenia techniki cyfrowej mammografii z dożylnym podaniem jodu jako środka kontrastowego. W badaniu tym generuje się po dwa obrazy dla obydwu piersi — jeden ukazujący budowę tkanki, tak jak na zwykłym obrazie mammograficznym, a drugi stanowiący widok środka kontrastowego, pomocny radiologom przy ustalaniu miejsca znanej lub podejrzewanej zmiany chorobowej.


* Znaki towarowe firmy General Electric Company

Rozpoznanie


Molekularne obrazowanie piersiAparat do molekularnego obrazowania piersi Discovery* NM750b firmy GE Healthcare został zaprojektowany, by umożliwić podniesienie poziomu opieki nad pacjentkami z rakiem piersi — od rozpoznania, przez planowanie, po monitorowanie leczenia. To wydajne i przystępne cenowo urządzenie oferuje zawsze wysoką czułość, nawet u pacjentek z piersiami o dużej gęstości.

Badania MRI z technologią DCE
Badanie MRI często zalecane jest kobietom o gęstej strukturze piersi lub tym z grupy wysokiego ryzyka zachorowalności na raka piersi ze względu na wystąpienie tej choroby u innych członków rodziny. Obrazy pozyskane tą metodą stanowią dodatkową i przydatną pomoc w diagnozie. Wykorzystanie obrazów MRI pozwala na dokładniejszą analizę zmian wykrytych podczas mammografii. Lepsza widoczność tkanek dzięki aplikacjom VIBRANT pomaga w szybkiej diagnostyce i podejmowaniu właściwych decyzji klinicznych, co umożliwia monitorowanie terapii oraz zapobiega niepotrzebnym mastektomiom.

Ultrasonografia
Dedykowane rozwiązania z zakresu ultrasonografii pełnią niezwykle ważną rolę w wykrywaniu i identyfikacji guzów w tkance piersiowej podczas zabiegów biopsji. W ofercie firmy GE znaleźć można pełen zakres technologii z zakresu ultrasonografii trójwymiarowej, w tym m.in. niewielkie i poręczne aparaty przeznaczone do niewielkich gabinetów i mobilnych jednostek medycznych.


Senographe* Care (mammografia cyfrowa)Przedstawiamy system mammografii cyfrowej Senographe Care. Produkty do cyfrowej mammografii z rodziny Senographe firmy GE Healthcare oferują wiele zastosowań: od procedur skriningowychprzesiewowych, poprzez diagnostyczne aż do interwencyjnych. Cyfrowe rozwiązania firmy GE Healthcare to przede wszystkim niezawodność, płynny przebieg pracy i stabilny detektor.

OncoQuant*
OncoQuant jest platformą kompatybilną ze wszystkimi metodami badań, coktóra umożliwia korelowanie i porównywanie danych z obrazów TK, MR, PET/TK i RTG 3D. Automatyzuje przebieg pracy z systemem PACS, ułatwiając porównywanie wyników uzyskanych na przestrzeni czasu, a także skuteczne prowadzenie badań kontrolnych.

Diagnostyka molekularna 


* Znaki towarowe firmy General Electric Company

Biopsja

Badania MRI z technologią DCE
Badanie MRI często zalecane jest kobietom o gęstej strukturze piersi lub z grupy wysokiego ryzyka zachorowalności na raka piersi ze względu na wystąpienie tej choroby u innych członków rodziny. Obrazy pozyskane tą metodą stanowią dodatkową i przydatną pomoc w diagnostyce. Wykorzystanie obrazów MRI pozwala na dokładniejszą analizę zmian wykrytych podczas mammografii. Lepsza widoczność tkanek dzięki aplikacjom VIBRANT pomaga w szybkiej diagnostyce i podejmowaniu właściwych decyzji klinicznych, co umożliwia monitorowanie terapii oraz zapobiega niepotrzebnym mastektomiom.

Senographe* Essential Interventional (stereotaksja)
Nasze elastyczne rozwiązanie stanowiące połączenie systemu mammograficznego i biopsyjnego.

Ultrasonografia
Dedykowane rozwiązania z zakresu ultrasonografii pełnią niezwykle ważną rolę w wykrywaniu i identyfikacji guzów w tkance piersiowej podczas zabiegów biopsji. W ofercie firmy GE znaleźć można pełen zakres technologii z zakresu ultrasonografii trójwymiarowej, w tym m.in. niewielkie i poręczne aparaty przeznaczone do niewielkich gabinetów i mobilnych jednostek medycznych.

*Znaki towarowe firmy General Electric Company

Klasyfikacja wg stadiów zaawansowania


PET/TK"PET z zastosowaniem fludeoksyglukozy (FDG) uznano za dokładne narzędzie w monitorowaniu żywotności raka. Obecnie istnieją dowody naukowe, iż w przypadku wielu guzów technika PET jest przydatna w diagnozowaniu, klasyfikacji, wykrywaniu nawrotów, reklasyfikacji i badaniach kontrolnych”. Wytyczne EANM-ESTRO

Badania MRI z technologią DCE
Badanie MRI często zalecane jest kobietom o gęstej strukturze piersi lub z grupy wysokiego ryzyka zachorowalności na raka piersi ze względu na wystąpienie tej choroby u innych członków rodziny. Obrazy pozyskane tą metodą stanowią dodatkową i przydatną pomoc w diagnostyce. Wykorzystanie obrazów MRI pozwala na dokładniejszą analizę zmian wykrytych podczas mammografii. Lepsza widoczność tkanek dzięki aplikacjom VIBRANT pomaga w szybkiej diagnostyce i podejmowaniu właściwych decyzji klinicznych, co umożliwia monitorowanie terapii oraz zapobiega niepotrzebnym mastektomiom.


Discovery* NM/CT 670Aparat Discovery NM/CT 670, stworzony w oparciu o pionierskie osiągnięcia firmy GE z zakresu obrazowania molekularnego, stanowi idealne połączenie naszego wieloletniego doświadczenia na tym polu z zaawansowaną technologią SPECT i TK. Discovery NM/CT 670 łączy funkcjonalność obrazów SPECT z precyzją szczegółów anatomicznych wieloprzekrojowych badań TK, dając większą pewność i dokładność diagnostyczną.

OncoQuant*
OncoQuant jest platformą która umożliwia korelowanie i porównywanie danych z obrazów TK, MR, PET/TK i RTG 3D. Automatyzuje przebieg pracy z systemem PACS, ułatwiając porównywanie wyników uzyskanych na przestrzeni czasu, a także skuteczne prowadzenie badań kontrolnych.


* Znaki towarowe firmy General Electric Company

Ryzyko nawrotu

Mammostrat
Mammostrat to innowacyjne badanie pozwalające ocenić ryzyko nawrotu wcześnie zdiagnozowanego raka piersi z pozytywnym wskaźnikiem receptorów hormonalnych. Taki test jest niezależny od stopnia zaawansowania i szybkości namnażania nowotworu.

Monitorowanie


PET/TK"PET z zastosowaniem fludeoksyglukozy (FDG) uznano za dokładne narzędzie w monitorowaniu żywotności raka. Obecnie istnieją dowody naukowe, iż w przypadku wielu guzów technika PET jest przydatna w diagnozowaniu, klasyfikacji, wykrywaniu nawrotów, reklasyfikacji i badaniach kontrolnych”. Wytyczne EANM-ESTRO

PET VCAR™
Zoptymalizowany system monitorowania pacjentów onkologicznych PET VCAR zapewnia zautomatyzowany i interaktywny dostęp do cennych informacji ilościowych oraz pozwala zarządzać dużą ilością danych badań i pacjentów. Pozwala lekarzom na wygodny codzienny odczyt informacji o stanie pacjentów i administrowanie nimi.

Badania MRI z technologią DWI
Badanie MRI często zalecane jest kobietom o gęstej strukturze piersi lub z grupy wysokiego ryzyka zachorowalności na raka piersi ze względu na wystąpienie tej choroby u innych członków rodziny. Obrazy pozyskane tą metodą stanowią dodatkową i przydatną pomoc w diagnostyce. Wykorzystanie obrazów MRI pozwala na dokładniejszą analizę zmian wykrytych podczas mammografii. Lepsza widoczność tkanek dzięki aplikacjom VIBRANT pomaga w szybkiej diagnostyce i podejmowaniu właściwych decyzji klinicznych, co umożliwia monitorowanie terapii oraz zapobiega niepotrzebnym mastektomiom.

AdvantageSim MD
Program ten służy do przygotowywania danych geometrycznych i anatomicznych dotyczących proponowanej radioterapii przy użyciu wiązki zewnętrznej. Dane te przygotowywane są przed zaplanowaniem poziomu dawki. Dane o objętości anatomicznej mogą być definiowane automatycznie lub wprowadzane w trzech wymiarach przy pomocy zestawu obrazów TK uzyskanych w proponowanej pozycji terapeutycznej. Program umożliwia także wykorzystanie dodatkowych zestawów danych z badań MR, PET lub 4D, zapewniając większą dokładność przy planowaniu i monitorowaniu terapii.

Ultrasonografia
W ofercie firmy GE Healthcare znaleźć można pełen zakres technologii z zakresu trójwymiarowej ultrasonografii, w tym m.in. niewielkie i poręczne aparaty przeznaczone do niewielkich gabinetów i mobilnych jednostek medycznych. Ultrasonografia wzmacniana kontrastowo z krzywą natężenia w czasie (w technice 3D lub 2D) pomaga monitorować stan pacjentów poddanych odpowiednio dostosowanej terapii powstrzymującej procesy neoangiogenezy przy niektórych rodzajach raka.

Badanie CTC (Krążące komórki nowotworowe)
Minimalnie inwazyjne badania krwi pozwalające wykryć przerzuty w oparciu o stan białka HER2 i potencjalnie określić wyniki fałszywie ujemne. Testy takie dają solidniejszą podstawę do przesłania dodatkowych fragmentów tkanek, jeśli wskazywał na to stan HER2 uzyskany podczas badania CTC.

Zarządzanie danymi

Archiwizacja
Możliwość prostego utworzenia uniwersalnej bazy danych klinicznych zawierającej zarchiwizowane obrazy pozyskane różnymi metodami, obszerne zestawy danych, raporty diagnostyczne czy inne informacje kliniczne. Daje to użytkownikom łatwy dostęp do pełnych danych na temat pacjenta.

Zarządzanie przebiegiem pracy
Przydatna pomoc w planowaniu działań.Rozwiązania GE Performance Solutions pomagają w planowaniu najpilniejszych strategii wydajnościowych, przekształceń działowych i wdrażania technologii usprawniających pracę.